Sokoliarke ukážky

Email : astur@astur.sk    Tel.: 0915 977 995

ASTUR - sokoliareň a mini Zoo

V pondelok  / okrem sviatkov /  Zatvorené

V utorok až piatok : 

 10.00h - 17.00h

► Letová ukážka vždy od :

11.15 h         13.15h          15.15h

► Sobota , nedeľa a vo sviatok :

10.00 h - 18.00 h

► Letová ukážka vždy od :

11:15h        13:15h        15:15h        17:15h (výcvik)

! Letová ukážka s odborným komentárom trvá cca 20 až 30 minút podľa počasia a kondície dravcov.Vstup so psom do areálu je možný iba na vodítku a počas letovej ukážky psík musí opustiť areál, pretože pre niektoré dravce je prítomnosť psa stresujúca. Ďakujem za porozumenie.!

Cena za celodenné vstupné na sokoliarsky dvor:

Jednotlivci

Dieťa (4-15 rokov)    5 €

Dospelý ( 16 a viac rokov )     7€

Rodinný (2 deti + 2 dospelí)    20€

Skupiny

25 - 50 (dieťa/dospelý)      4,50€ / 6,50€

51 - 75 (dieťa/dospelý)     4€ / 6€

76+ (dieťa/dospelý)    3,50€ / 5,50€

FOTKA s dravcom na ruke :

Dravce podľa aktuálnej ponuky (informácie na mieste)     3,50€

Dieťa do 3 rokov      VSTUP ZADARMO

 

Dovoľte nám upozorniť vás, ASTUR sokoliarsky dvor a sokoliarstvo na Slovensku nemajú žiadnu finančnú podporu od štátu, vlády ani regionu !

ASTUR sokoliarsky dvor a mini zoo  zabezpečuje: predvádzanie dravcov s letovými ukážkami na sokoliarskom dvore Astur na Hrade Červený Kameň, predvádzanie dravcov v celej SR i v zahraničí/výjazdová skupina sokoliarov Astur, vzdelávanie mládeže na sokoliarskom dvore Astur "Sokoliarsky tábor" pre deti od 7-15 rokov, ale aj vzdelávanie na školách v celej SR, fotografovanie a filmovanie s dravými vtákmi v celej EU, svadby,oslavy,firemné akcie, darčekové poukazy/sokoliarsky zážitok, vystúpenia historických šermiarskych skupín, módne prehliadky historických kostýmov, trhy umeleckých remeselníkov, rytierske hry a súťaže, historické tance, dobovú hudbu, vystúpenia kúzelníkov, dobové rytierske večere, ochutnávky vín.

Email : astur@astur.sk   0915 977 995