Sokoliarke ukážky

Email : astur@astur.sk    

ASTUR - sokoliareň a mini Zoo - momentálne  ZATVORENÉ. Tešíme sa na vás v budúcej sezóne 2022 !

V pondelok  / okrem sviatkov /  

V utorok až piatok :

 

► Letová ukážka vždy od :

 

► Sobota , nedeľa a vo sviatok :

 

► Letová ukážka vždy od :

 

! Letová ukážka s odborným komentárom trvá cca 20 až 30 minút podľa počasia a kondície dravcov.Vstup so psom do areálu je možný iba na vodítku a počas letovej ukážky psík musí opustiť areál, pretože pre niektoré dravce je prítomnosť psa stresujúca. Ďakujem za porozumenie.!

►  Cena vstupenky

Dovoľte nám upozorniť vás, ASTUR sokoliarsky dvor a sokoliarstvo na Slovensku nemajú žiadnu finančnú podporu od štátu, vlády ani regionu !

Jednotné vstupné /osoba vo veku od 3 rokov/  

fotoaparát , video kamera 

Vstupné účtujeme za prehliadku najväčšej kolekcie dravcov s náučným parkom na Slovensku.

ASTUR sokoliarsky dvor a mini zoo  zabezpečuje: predvádzanie dravcov s letovými ukážkami na sokoliarskom dvore Astur na Hrade Červený Kameň, predvádzanie dravcov v celej SR i v zahraničí/výjazdová skupina sokoliarov Astur, vzdelávanie mládeže na sokoliarskom dvore Astur v spolupráci so Slovenským klubom sokoliarov "Sokoliarsky tábor" pre deti od 7-15 rokov, ale aj vzdelávanie na školách v celej SR, "Sokoliarsky krúžok" v spolupráci so Slovenským klubom sokoliarov a  ZŠ s MŠ Častá, fotografovanie a filmovanie s dravými vtákmi v celej EU, svadby,oslavy,firemné akcie, darčekové poukazy/sokoliarsky zážitok, vystúpenia historických šermiarskych skupín, módne prehliadky historických kostýmov, trhy umeleckých remeselníkov, rytierske hry a súťaže, historické tance, dobovú hudbu, vystúpenia kúzelníkov, dobové rytierske večere, ochutnávky vín.

Email : astur@astur.sk