Novinky na ASTURE

►POZOR !

►Prihlasovanie detí do sokoliarskeho tábora je možné až do 16.07.2017 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Sokoliarsky krúžok pre žiakov ZŠ Častá vždy vo štvrtok od 15 hod.-17.00 hod.

    Začíname dňa 30.03.2017 !

►novinky....sledujte nás aj na fb ASTUR sokoliarsky dvor

►spolupracujeme : www.lpsa.sk