Sokoliarke ukážky

Email : astur@astur.sk    tel. 00421 949 459 209   alebo  00421 919 396 327 

ASTUR - sokoliareň a mini Zoo - od 8.mája do 31.októbra 2021 

V pondelok  / okrem sviatkov /  zatvorené.

V utorok až piatok otvorené :

 od 10,00 -  do 17,00

► Letová ukážka vždy od :

 11,15h    14,15h     16,15h

► Sobota , nedeľa a vo sviatok otvorené :

od 10,00h  do 18,00h

► Letová ukážka vždy od :

11,15 hod.  ,  14,15 hod. , 16,15 hod. ,

Pre skupiny nad 20 osôb je možné urobiť letovú ukážku aj mimo stanovených termínov.

! Letová ukážka s odborným komentárom trvá cca 20 až 30 minút podľa počasia a kondície dravcov.Vstup so psom do areálu je možný iba na vodítku a počas letovej ukážky psík musí opustiť areál, pretože pre niektoré dravce je prítomnosť psa stresujúca. Ďakujem za porozumenie.!

►  Cena vstupenky

Dovoľte nám upozorniť vás, ASTUR sokoliarsky dvor a sokoliarstvo na Slovensku nemajú žiadnu finančnú podporu od štátu, vlády ani regionu !

dospelá osoba 6,50 €,

dieťa /od 3rokov  do 15rokov /, ZŤP, senior 4,50 €,

rodinná vstupenka /2 dospelí + 2 deti/ 19 €,

fotoaparát 1€, video kamera 2,50€,

Vstupné účtujeme za prehliadku najväčšej kolekcie dravcov s náučným parkom na Slovensku a letová ukážka je ako bonus ak je prítomných aspoň 20 osôb.

ASTUR sokoliarsky dvor a mini zoo  zabezpečuje: predvádzanie dravcov s letovými ukážkami na sokoliarskom dvore Astur na Hrade Červený Kameň, predvádzanie dravcov v celej SR i v zahraničí/výjazdová skupina sokoliarov Astur, vzdelávanie mládeže na sokoliarskom dvore Astur v spolupráci so Slovenským klubom sokoliarov "Sokoliarsky tábor" pre deti od 7-15 rokov, ale aj vzdelávanie na školách v celej SR, "Sokoliarsky krúžok" v spolupráci so Slovenským klubom sokoliarov a  ZŠ s MŠ Častá, fotografovanie a filmovanie s dravými vtákmi v celej EU, svadby,oslavy,firemné akcie, darčekové poukazy/sokoliarsky zážitok, vystúpenia historických šermiarskych skupín, módne prehliadky historických kostýmov, trhy umeleckých remeselníkov, rytierske hry a súťaže, historické tance, dobovú hudbu, vystúpenia kúzelníkov, dobové rytierske večere, ochutnávky vín.

Email : astur@astur.sk   Tel: 0949 459 209   alebo  0919 396 327